Technologická voda

 

     Chemické čistenie 

Chemické čistenie na mieste sa ponúka predovšetkým u komplikovaných geometrických zariadení, ktoré sú  ťažko prístupné. V závislosti na druhu zariadenia a druhu hrúbky nánosov sa pritom používajú ciruklačné oplachové metódy (CIP -metóda) alebo rozprašovacie metódy.

Čistíme rozličné druhy zariadení ako napríklad :

 • chladiace okruhy, potrubné siete,
 • chladiace veže,
 • kombinované trubkové výmeníky tepla, doskové výmeníky tepla,
 • olejové chladiče,
 • vyvíjače a kondenzátory pary,
 • kotlové zariadenia,
 • ložiskové, preovdové a motorové chladenia,
 • vykurovacie zariadenia a kotly,
 • vzduchové čističe,
 • vzduchové práčky.

  

     Regenerácia náplní pieskových filtrov

Od úpravy dna konvertora až po kompletnú regeneráciu filtra na úpravu in-situ a bez časových a silu uberajúcich prípravných prác- existuje rozsiahly program služieb a výrobkov pre filtračné zariadenia, ktoré môžu byť znovu v prevádzke v najkratšej dobe bez usadených povrchov, úplne bez nákladov na odtránenie filtračnej štrkovej náplne a bez obvyklých dlhých dôb zapracovania. Prakticky sa pritom predlžujú frekvencie spätného oplachu a redukujú sa náklady potrebné pre vodu a energiu. 

Pokiaľ sa vytvárajú nánosy a usadeniny v zariadeniach, zhoršujú sa prechody tepla, zvyšuje sa spotreba energie a je ovplyvnený výrobný proces je potrebná rýchla pomoc. Pred poradím drahých výrobných prestojov má podsatný význam rýchlosť, s ktorou sa musia zariadenia znovu dostať do funkčného stavu.

Piesok z pieskového filtra

 

Dno filtračnej dýzy pred regenráciou       Dno filtračnej dýzy po regenrácií 

             

                                                                                 

     Ďalej ponúkame pre : 

 • chladiace systémy,
 • zvlhčovacie zariadenia,
 • vykurovacie okruhy,
 • kotlové zariadenia, 
 • technologické linky. 

     Prípravky: 

 • Ochranné prosriedky proti korózii
 • Stabilizátori tvrdosti 
 • Biocidy - dezinfekčné prostriedky

     Technika:

 • Dávkovacia a odsoľovacia technika
 • Zmäkčovače, čiastočné a úplné odsoľovanie
 • Reverzná osmóza a membránová technika